Välkommen till TKS Total Klottersanering i Sverige AB

Klottersanering i Stockholm

Vår klottersaneringsverksamhet har varit verksamt i mer än 20 år och utför arbeten främst inom klottersanering, fasadtvätt, högtryckstvätt och impregnering/hydrofobering.

Geografiskt arbetar vi inom storstockholmsområdet såsom bland annat Nacka, Haninge, Danderyd, Solna men även Södertälje och Uppsala. Vid större uppdrag eller under en längre period är vi självklart geografiskt flexibla.

Total Klottersanering ingår i Effekt-koncernen, som levererar fastighetsrelaterade tjänster – Facility Service – till både privat och offentlig sektor.

Effekt med tjänster inom klottersanering, städ och materialförsörjning omsätter 105MSEK och har ca 150 anställda.

 

Klottersanering av fasad
Klottersanering av vägg

Våra uppdrag som vi utför inom klottersanering, fasad- & högtryckstvätt och impregnering är såväl stora som små. Mer och mer utför vi uppdrag ute i kundmiljö med stora krav på säkerhet, arbetsmiljö samt professionellt uppträdande och bemötande gentemot kundernas kunder.

Som leverantör har vi de tillstånd och utbildningar, inkluderande utrustning, som krävs för bl a höghöjdsarbeten och arbeten inom särskilda riskzoner.

För oss är kunskap, erfarenhet och löpande vidareutbildning mycket viktigt. Likaså moderna, effektiva, arbetsmiljövänliga och miljöanpassade arbetsredskap/utrustning.

Allt detta sammantaget är en grundförutsättning för att kunna uppnå en hög kundnöjdhet och därmed bibehålla en långsiktig utvecklande kundrelation.

Ett bolag inom Effekt-koncernen
med fastighetsrelaterade servicetjänster/Facility Service