Om oss

Förutom att arbetet, som vi utför dagligen, ställer stora krav på kunskap, erfarenhet, säkerhet, arbetsmiljö, utrustning m.m. så är kvalitetskraven på oss som leverantör mycket viktiga.

Effekt-koncernen är bl a certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 samt av Almega ett auktoriserat serviceföretag. Effekt innehar även en nordisk miljömärkningslicens, utfärdad av Miljömärkning Sverige (”Svanen”). Bolaget har tilldelats kreditbetyg AAA och har tydligt upprättade polices för både kvalitét och miljö.

Vår uppförandekod anger våra grundläggande värderingar i affärsetik, arbetsvillkor, miljö och mänskliga rättigheter. Vi arbetar för en god affärsetik och eftersträvar långsiktiga och förtroendefulla relationer. Detta gäller även för alla våra leverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners. Vi samarbetar enbart med parter som på ett sunt och ansvarsfullt sätt ur ett etiskt, socialt och miljömässigt hänseende bedriver sin verksamhet.

Våra högtrycksfordon /-utrustning

Genom att vi mycket noggrant valt ut ett antal kvalitativa underleverantörer arbetar vi idag endast med moderna högtrycksfordon/-utrustning som ställer höga krav på säkerhet, arbetsmiljö, miljö, kvalité och effektivitet.

Några av våra leverantörer